Hikmətli Sözlər
14.10.2017   Bölmə: Maraqlı* “Söz dərman kimidir, azı xeyirli, çoxu zərərlidir” (Hz. Əli).
* “Biz hərəkətlərimizə nəzarət etməsək, hərəkətlərimiz bizə nəzarət edər” (Atalar sözü).
* “Öyrənməsən, öyrədə bilməzsən” (Qaliley).
* “Nikbin hər fəlakətdə bir fürsət, bədbin hər fürsətdə bir fəlakət görür” (Atalar sözü).
* “Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır” (Vittorio Alfiyeri).
* “Sirrini saxlasan, sən ona hakim olarsan, saxlamasan, o sənə hakim olar” (Hz. Ömər).
* “Bölüşdüyün bir sevinc iki qat artar, bölüşdüyün bir kədər yarı-yarıya azalar” (Siseron).
* “Bir başın beyinin müdrikliyi var, bir də ürəyin müdrikliyi var” (Çarlz Dikkens).
* “Sevgi nə birdən var olur, nə də birdən yox olur” (Çarlz Dikkens).
* “Hər güldə tikan olar, ancaq hər tikanda gül olmaz” (Mövlana).
* “Heç bir şey insan qədər yüksələ bilməz və heç bir şey insan qədər alçala bilməz” (Helderlin).
* “Əllər çox olanda yük yüngülləşir” (Atalar sözü).
* “Cəsarətin qurtardığı yerdə əsarət başlayır” (Atalar sözü).
* “Bağışlamaq intiqam almaqdan daha yaxşıdır” (Pittak).
* “Ürəyin yaşı yoxdur” (Ejena İonesko).
* “Alçalmaq yüksəlməkdən daha asandır” (Alber Kamyu).
* “İstedad yüksəlmək üçündür, alçalmaq üçün deyil” (Jan Jak Russo).
* “Hər bulud fırtına doğurmaz” (Wilyam Şekspir).
* “Ağıllı bir düşmən, ağılsız bir dostdan yaxşıdır” (Atalar sözü).
* “Etdiyin yaxşılığı xatırlama, gördüyün yaxşılığı unutma” (Şilyon).
* “Nə yaxşı bir müharibə var, nə də pis bir sülh” (Benjamin Franklin).
* “Pis poladdan yaxşı qılınc olmaz” (Benjamin Franklin).
* “Şərəfli bir ölüm şərəfsiz bir ömürdən daha yaxşıdır” (Tatsit).
* “Siz özünüzə inanın, başqaları da sizə inanacaq” (Monten).
* “Özü doğru olanın sözü də doğru olar” (Hz. Əli).
* “Dillə düyünlənən dişlə açılmaz” (Mahmud Qaşqarlı).
* “Qaranlıq doğuşunu işığa borcludur” (Con Qey).
* “Həqiqəti qəbul etmək həqiqəti dəyişməkdən çətindir” (Atalar sözü).
* “Bütün xəttlərin əsası nöqtədir” (Həllac Mənsur).
* “Hər kəsin istədiyini edə biləcəyi bir yerdə heç kim istədiyini edə bilməz” (Franklin Ruzvelt).
* “Qartal havada havaya, zirvədə zirvəyə alışır” (İohann Höte).
* “İnsan bildiyi qədər yaşayır” (Atalar sözü).
* “Üstündə ulduz olmayan yol yoxdur” (Ralf Emerson).
* “Yaxşının bir, pisin isə min tərəfi var” (Aristotel).
* “İnsanın səadət qədər fəlakətə də ehtiyacı var” (Fyodor Dostoyevski).
* “Qaranlıq yalanın, işıq həqiqətin dostudur” (Evripid).
* “Bir dəfə ağaran saç bir daha qaralmaz” (Firdovsi).
* “Bir şey hər şey üçün, hər şey bir şey üçün var” (İohann Höte).
* “İnsanlar gözlərindən çox qulaqlarına inanırlar” (Herodot).
* “Doğru sözlər həmişə gözəl, gözəl sözlər də həmişə doğru deyil” (Horatsi).
* “Bir daşla divar hörülməz” (Atalar sözü).
* “Dost atan daş baş yarmaz” (Atalar sözü).
* “Başqalarını bilən adam bilikli, özünü bilən adam isə ağıllıdır” (Lao Tszı).
* “Ağıllı insan düşündüyü hər şeyi söyləməz, ancaq söylədiyi hər şeyi düşünər” (Aristotel).
* “Oyaq bir adam yatmış min adamdan güclüdür” (S. Karno).
* “Qəbul edilmiş bir məğlubiyyət qazanılmış bir qələbədir” (P. Qaskoyn).
* “Haqsızlıq etmək haqsızlığa məruz qalmaqdan daha ağırdır” (Sokrat).
* “At sahibinə görə kişnəyər” (Migel de Servantes).
* “Ən çox şikayət edənlər ən çox şikayət edilənlərdir” (M. Henri).
* “Əsas məsələ yaxşı və böyük görünmək deyil, yaxşı və böyük olmaqdır” (Lüdviq van Bethoven).
* “Hədəfsiz gəmiyə heç bir külək kömək edə bilməz” (Monten).
* “Kim daha qorxaqdır? Qaranlıqdan qorxan uşaq, yoxsa aydınlıqdan qorxan böyük?” (M. Frihili).
* “Hamının işi demək, heç kimin işi deməkdir” (İsaak Nyuton).
* “İstədiyini söyləyən istəmədiyini eşidər” (Atalar sözü).
* “Yaxşı bir oxçu yayı ilə yox, hədəfi ilə tanınar” (Atalar sözü).
* “Adi bir insan vaxtını necə sərf edəcəyini, ali bir insan vaxtına necə qənaət edəcəyini düşünər” (Artur Şopenhauer).
* “Tərif yaxşı adamı daha yaxşı, pis adamı daha pis edər” (Tomas Fuller).
* “Ədalət güclü, güclü də ədalətli olmalıdır” (Blez Paskal).
* “Bir gözəl söz demək sənəti varsa, bir də gözəl söz dinləmək sənəti var” (Epiktet).
* “Nikbin yaranın üstündəki qabığı, bədbin isə qabığın altındakı yaranı görər” (Ernst Şreder).
* “Ağıllı bir insan həyata verdiyindən artığını alır, müdrik bir insan həyata aldığından artığını verir” (Albert Eynşteyn).
* “Yaxşı bir başlanğıc yarıbayarı müvəffəqiyyət deməkdir” (Andre Jid).
* “Ağıllı insanlar əldə etmədiklərinə kədərlənənlər deyil, əldə etdiklərinə sevinənlərdir” (Epiktet).
* “Ya bir yol tap, ya da bir yol aç” (Hannibal).
* “İnsan nə qədər az bilsə, o qədər çox bildiyini sanar” (Jan Jak Russo).
* “Öyrəndiyini yaşaya bilməyən yaşadığını öyrənə bilməz” (Atalar sözü).
* “Cəsurlar bir dəfə ölür, qorxaqlar min dəfə” (Atalar sözü).
* “Əsas məsələ yaxşı başlamaq deyil, yaxşı qurtarmaqdır” (Publi Ovidi).
* “Ölməyə dəyər bir məqsədi olmayanın yaşamağa dəyər bir məqsədi də olmaz” (Martin Lüter Kinq).
* “Doğru işi görmək işi doğru görməkdən daha vacibdir” (Ceyms Duayer).
* “Yolu ilə gedən yorulmaz” (Atalar sözü).
* “Düşünmədən öyrənmək nə qədər təhlükəlidirsə, öyrənmədən düşünmək o qədər təhlükəlidir” (Konfutsi).
* “Bir şeyə aid hər şeyi, hər şeyə aid bir şeyi öyrənin” (Van Dayk).
* “Söz oynatmağı öyrənmək qılınc oynatmağı öyrənməkdən daha çətindir” (Əhməd İbşihi).
* “Söz dinləməyi bilməyən söz dinlətməyi bilməz” (Aristotel).
* “Ümid cəsarətin yarısıdır” (Onore de Balzak).
* “Özünüzdən ən yaxşısını versəniz, başqasından ən yaxşısını alarsınız (Harvi Fayrstoun).
* “Hər dəyərli olan yenidir, ancaq hər yeni olan dəyərli deyil” (Deniel Uebster).
* “Çox işdə şagird olmaqdansa, bir işdə usta ol” (İmam Qəzali).
* “Bir daşla divar hörülməz” (Atalar sözü).
* “Dost atan daş baş yarmaz” (Atalar sözü).
* “Ağıllı insan düşündüyü hər şeyi söyləməz, ancaq söylədiyi hər şeyi düşünər” (Aristotel).
* “Oyaq bir adam yatmış min adamdan güclüdür” (S. Karno).
* “Qəbul edilmiş bir məğlubiyyət qazanılmış bir qələbədir” (P. Qaskoyn).
* “Haqsızlıq etmək haqsızlığa məruz qalmaqdan daha ağırdır” (Sokrat).
* “At sahibinə görə kişnəyər” (Migel de Servantes).
* “Ən çox şikayət edənlər ən çox şikayət edilənlərdir” (M. Henri).
* “Əsas məsələ yaxşı və böyük görünmək deyil, yaxşı və böyük olmaqdır” (Lüdviq van Bethoven).
* “Hədəfsiz gəmiyə heç bir külək kömək edə bilməz” (Monten).
* “Kim daha qorxaqdır? Qaranlıqdan qorxan uşaq, yoxsa aydınlıqdan qorxan böyük?” (M. Frihili).
* “Hamının işi demək, heç kimin işi deməkdir” (İsaak Nyuton).
* “İstədiyini söyləyən istəmədiyini eşidər” (Atalar sözü).
* “Adi bir insan vaxtını necə sərf edəcəyini, ali bir insan vaxtına necə qənaət edəcəyini düşünər” (Artur Şopenhauer).
* “Tərif yaxşı adamı daha yaxşı, pis adamı daha pis edər” (Tomas Fuller).
* “Ədalət güclü, güclü də ədalətli olmalıdır” (Blez Paskal).
* “Bir gözəl söz demək sənəti varsa, bir də gözəl söz dinləmək sənəti var” (Epiktet).
* “Nikbin yaranın üstündəki qabığı, bədbin isə qabığın altındakı yaranı görər” (Ernst Şreder).
* “Ağıllı bir insan həyata verdiyindən artığını alır, müdrik bir insan həyata aldığından artığını verir” (Albert Eynşteyn).
* “Yaxşı bir başlanğıc yarıbayarı müvəffəqiyyət deməkdir” (Andre Jid).
* “Ağıllı insanlar əldə etmədiklərinə kədərlənənlər deyil, əldə etdiklərinə sevinənlərdir” (Epiktet).
* “Ya bir yol tap, ya da bir yol aç” (Hannibal).
* “İnsan nə qədər az bilsə, o qədər çox bildiyini sanar” (Jan Jak Russo).
* “Cəsurlar bir dəfə ölür, qorxaqlar min dəfə” (Atalar sözü).
* “Əsas məsələ yaxşı başlamaq deyil, yaxşı qurtarmaqdır” (Publi Ovidi).
* “Ölməyə dəyər bir məqsədi olmayanın yaşamağa dəyər bir məqsədi də olmaz” (Martin Lüter Kinq).
* “Doğru işi görmək işi doğru görməkdən daha vacibdir” (Ceyms Duayer).
* “Yolu ilə gedən yorulmaz” (Atalar sözü).
* “Düşünmədən öyrənmək nə qədər təhlükəlidirsə, öyrənmədən düşünmək o qədər təhlükəlidir” (Konfutsi).
* “Bir şeyə aid hər şeyi, hər şeyə aid bir şeyi öyrənin” (Van Dayk).
* “Söz oynatmağı öyrənmək qılınc oynatmağı öyrənməkdən daha çətindir” (Əhməd İbşihi).
* “Söz dinləməyi bilməyən söz dinlətməyi bilməz” (Aristotel).
* “Ümid cəsarətin yarısıdır” (Onore de Balzak).
* “Özünüzdən ən yaxşısını versəniz, başqasından ən yaxşısını alarsınız (Harvi Fayrstoun).
* “Hər dəyərli olan yenidir, ancaq hər yeni olan dəyərli deyil” (Deniel Uebster).
* “Çox işdə şagird olmaqdansa, bir işdə usta ol” (İmam Qəzali).
loading...
Zengimcell yukle
 (Səs sayı: 0)
Müəllif: Maks     Baxış sayi: 549     14.10.2017
Təşəkkür edənlər (0) | Təşəkkür et
Bu bölməyə aid digər xəbərlər
Sun.azlılar şeirlə aranız neədi? Balaca oğlanın qəlbləri titrədən hekayəsi ..
İlanı udduğu kirpi öldürdü XXX: bu porno nə olan şeydir axı?
Vanqanın proqnozları yenə ürküdür Tarixə düşən futbol səhvi - Marselo
Mudrik Fikirer Günün qoroskopu
Mənfi və lazımsız düşüncələrinizi vərəq.. Kompüterinizi Skype virusundan qoruyun!
Şərhlər görsənsin: axırda yazılanlar | əvvəl yazilanlar | maraqlı şərhlər
MiSs_LoVe
Qısa məlumat
MiSs_LoVe
: qiymət: 0
Tarix: 22.10.2017 | # 4
Qeşeydi ama Gelen defe xeber hazirlayanda Hz Eli nin hedisleri olsa lap gözəl olardi bilmeyenlerde öyrensin. sagolun


 

MATRIX
Qısa məlumat

Ayın Qalibi Şərhlər üzrə Ayın Qalibi Şərhlər üzrə Yarışma Qalibi Ayın Qalibi Şərhlər üzrə Şərhlər üzrə aktivliyinə görə
MATRIX
: qiymət: 0
Tarix: 14.10.2017 | # 3
Oyrenmesen, oyrede bilmezsen...
Qeweng sozlerdi ellerine sagliq. 

Maks
Qısa məlumat
Maks
: qiymət: 0
Tarix: 14.10.2017 | # 2
* “Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır” (Vittorio Alfiyeri).
Bəli[size=24]
Çözemedim bazılarını

Uzaktanmı adamlar,

Adamlıktanmı uzaklar?


 

Leyla1988
Qısa məlumat
Leyla1988
: qiymət: 0
Tarix: 14.10.2017 | # 1
Qeşeng sözlerdi.Allah razı olsun
 

Siz sayta qonaq kimi daxil olduğunuz üçün şərh edə bilməzsiniz. Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin və saytın bütün bölmələrini görmə imkanını qazanın.
XƏBƏR LENTİ
SAYTA GİRİŞ
İstifadəçi adı:
Parol:
            
Qeydiyyat
Şifrənizi unutmusunuz?

Hal-hazırda saytda
İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 103
Cəmi: 106
Bu gün saytda olanlar

Hal-hazırda saytda
abivet
Fereagine
Queuesypecy
Sorğu
Paltar Mağazasına Girsəydiz İndi Nə Alardız ?

Platya
Yubka
Kofta
Cins Şalvar
Pencək
Mini Yubka
Uzun Platya
Cins Pencək
Lasin
Şalvar
ŞarfNəticələr
Başqa sorğu-suallar

Səs sayı: 116440
SayğaclarMp3 yukle